Challenge-9

Challenge 9 - 02/04/2020
Wéi vill Stonne schéngt d’Sonn am Haff vun der Abtei Iechternach am Summer? An wéi vill am Wanter?

Kategorie

GIS Analyse

Challenge:

intro_ensoleillement.JPG

Am Kader vum Urban Farming Projet goufen 2018 Sonnenastralungssimulatiounen berechent. Probéier mol erauszefanne wéi vill Stonnen d’Sonn an der Theorie op engem Summer-Dag (15.August) an op engem Wanter-Dag (15. Februar) am Haff vun der Abtei Iechternach geschéngt huet.

 

Hint 1 :

D’Resultater vun der Sonnenastralungssimulatioun fënns du um Geportail.lu am Thema „Urban farming“ -> Analyse vun der Sonnenastralung.

Fir d’Faarwen ze verstoen hues du am Beschten du kucks dir d’Legend vum der Couche un!

hint_ensoleillement.gif

 

Opléisung :

Am Wanter steet d’Sonn ze déif sou dass een am Haff vun der Abtei keng Sonn ze gesi kritt. Am Summer steet d’Sonn dann héisch genuch dass een op 11-12 Sonnestonne kënnt.

Solution_ensoleillement.png